10:14 16 Kanûn 2017
Zindî

    bingeha derûnî, civakî, siyasî, aborî, huqûqî û navneteweyî ya refererandûma serxwebûna Kurdistanê