Kremlînên Rûsyayê

`Dengê Rûsya` dest bi weşana rêzek turên li Krêmlînên Rûsyayê dike. Ger ji Kremlîna Moskowa yê peykerê mîmarsaziyê yê bêhempa ya ku bi dîroka dewleta Rûsyayê ve grêdahiye, dest pê dike. Krêmlîna Moskowa yê – biryargeha fermî ya serokkomarê Rûsya Federal û sembola sereke ya walête.

Kremlîna Moskowa yê